BEP Metal Protect

Molekulární kondicionér kovů nejvyšší kvality

  • BEP Metal Protect je 100% syntetický kondicionér kovů bez obsahu pevných částic.
  • Chrání povrch kovových částí a snižuje tření na nejnižší možnou úroveň.
  • Prodlužuje životnost a zlepšuje chod motorů, převodovek a hydraulických systémů.
  • Je vhodný k míchání s většinou olejů, mazacích tuků, převodových a hydraulických kapalin, nebo k přímé aplikaci na povrch kovů.
Snižuje tření na nejnižší možnou úroveň
Zvyšuje odolnost proti vysokým teplotám
Zlepšuje výkon a chod motoru
Prodlužuje životnost součástí a snižuje spotřebu
Chrání před usazováním karbonu, opotřebením a korozí

Dokonalá ochrana kovů

Díky jedinečnému složení se BEP Metal Protect naváže na povrch kovů, kde vytváří trvalou a vysoce odolnou mikro-molekulární ochrannou vrstvu s vysokou pevností a kluzností, která odolává vysoké teplotě a značnému zatížení.

JE DŮVOD DODATEČNĚ ADITIVOVAT OLEJE? VÝROBCI TVRDÍ, ŽE JEJICH OLEJE JSOU PLNĚ ADITIVOVANÉ A NENÍ POTŘEBNÉ DALŠÍ ADITIVA PŘIDÁVAT?

Ano, protože výrobci olejů mají pravdu jen částečně.
Při standardním zatížení motoru současné oleje plní svoji funkci. Je potřebné však vědět, že i za běžných podmínek dochází k extrémním požadavkům na mazání, kdy i ta nejlepší maziva mohou selhat a dochází k vysokému nárůstu opotřebení.

K tomuto procesu obvykle dochází vlivem vysokého tlaku a teploty, kdy mazací vlastnosti olejů prudce klesají nebo naopak při studených startech.

Není bez zajímavosti, že experti z řad olejářů doporučují měnit olej v mnohem kratších intervalech, než jsou ty doporučené. Důvodem je degradace oleje a ztráta jeho původních vlastností. Proto je vhodné používat aditiva s povrchovým účinkem, která nám mohou pomoc zejména v extrémních situacích, ale nejen při nich.

Jsou to především detergenty, které zamezují usazování nečistot na površích, mazivo tak lépe přilne k mazaným plochám. Pokud dochází k usazování nečistot, vzniká mechanické poškození a netěsnosti.

Některá aditiva jsou schopna zlepšit ochranu proti opotřebení součástí, které se o sebe třou za vysokého tlaku. Taková aditiva vytvoří na povrchu kovů odolné vrstvy a snižují nebo dokonce zamezují tření kovu o kov.

Ochrana proti korozi je také velmi důležitá. Agresivní sloučeniny vznikající při hoření paliva v motoru vyvolávají oxidaci povrchů kovů.

BEP Metal Protect plní právě tyto důležité ochranné funkce.

PÍŠETE, ŽE BEP METAL PROTECT JE KONDICIONÉR KOVŮ, NENÍ TEDY ADITIVEM DO OLEJE?

BEP Metal Protect není pouze aditivum, protože ho lze použít pro zlepšení vlastností kovů i bez použití oleje.

Termín kondicionér se běžně používá u prostředků nebo přísad pro zlepšení definovaného stavu. BEP Metal Protect působí pro zlepšení vlastností kovů (snižuje tření, chrání proti opotřebení a korozi).

Není nezbytně nutné aby byl přidáván pouze do oleje. Je možné ho použít i tam, kde dochází ke tření kovů bez olejové lázně (panty, zbraně apod.) nebo pouze pro ochranu kovových součástí proti korozi při delším skladování.

Nejčastější použití je však pro ochranu kovů, kde dochází ke styku kov na kov. Typickým příkladem jsou motory všech typů a jejich součásti. V tomto případě je BEP Metal Protect přidáván do oleje a díky oleji je dopraven na místa, kde má působit. V našem případě se nejedná o čistě olejové aditivum, nýbrž o látky vylepšující povrch kovů. Můžete ho však klidně nazývat olejové aditivum. BEP Metal Protect nemění vlastnost oleje, ale ve spolupráci s ním chrání kovové materiály. Výsledný efekt je synergický.

NA TRHU JE CELÁ ŘADA ADITIV, KTERÉ TVRDÍ TO SAMÉ? V ČEM SE LIŠÍ VÁŠ PRODUKT?

BEP Metal Protect je roztok plně syntetických derivátů uhlovodíků a díky svojí polaritě proniká pomocí molekulární vazby přímo do ošetřovaného kovu.

BEP Metal Protect patří do 3.generace produktů snižující tření. Proniká přímo do ošetřovaného kovu díky svojí polaritě. Jedná se o roztok syntetických derivátů uhlovodíků. Neobsahuje žádné pevné části kovů nebo jiných materiálů, které by svojí velikostí neumožnily proniknout až do ošetřovaného kovu.

 

Odborníci na maziva řeší snížení tření již mnoho let. Postupně byly na trh uváděny produkty, které se co nejlépe snažily řešit problematiku tzv. smíšeného tření.

Všichni se snažili nalézt metodu jak dosáhnout hydrodynamického mazání, po jeho dosažení by pak kovové části klouzaly po ideálním mazacím filmu a výsledné tření by bylo minimální.Jsou neustále vyvíjena nová a dokonalejší maziva.

 

Jednou z cest, kterou lze v tomto procesu využít je ochrana třecích ploch nanesením jiné látky s nízkým koeficientem tření. Již dříve byly známy látky s vysokou kluzností a tepelnou odolností. Ty pak byly využity pro snížení tření a opotřebení kovových povrchů.

 

Ne všechna vyvinutá aditiva však byla potvrzena jako účinná, některá z nich neměla účinnost téměř žádnou. Zřejmě proto, někteří odborníci tvrdí, že je zbytečné do oleje přidávat další aditiva. Dlouho se zkoušely materiály s nízkým koeficientem tření např.: grafit, MoS2, PTFE, měď, speciální keramika a další. Jednalo se o druhou generaci aditiv pro snížení tření.

 

Společným jmenovatelem problémů při aplikaci některých těchto materiálů do prostředí smíšeného tření byla schopnost zajistit jejich nanesení na kov, který měly chránit. Druhým kritickým bodem byla krátká doba funkčnosti. Za třetí se objevily problémy u nových motorů, kdy nanesená vrstva zmenšovala prostor pro pohyb dvou kovových prvků. Tyto trable byly vesměs způsobeny tím, že velikost nanášených částic různých komponentů neumožňovala vniknutí do povrchu kovů, které měly být chráněny.

 

FAQ

Zaujal vás BEP Metal Protect? Chcete se dozvědět víc?
Podívejte se na nejčastější otázky a odpovědi našich zákazníků.

FAQ

Zaujal vás BEP Metal Protect? Chcete se dozvědět víc?
Podívejte se na nejčastější otázky a odpovědi našich zákazníků.

JE DŮVOD DODATEČNĚ ADITIVOVAT OLEJE? VÝROBCI TVRDÍ, ŽE JEJICH OLEJE JSOU PLNĚ ADITIVOVANÉ A NENÍ POTŘEBNÉ DALŠÍ ADITIVA PŘIDÁVAT?

Ano, protože výrobci olejů mají pravdu jen částečně.
Při standardním zatížení motoru současné oleje plní svoji funkci. Je potřebné však vědět, že i za běžných podmínek dochází k extrémním požadavkům na mazání, kdy i ta nejlepší maziva mohou selhat a dochází k vysokému nárůstu opotřebení.

K tomuto procesu obvykle dochází vlivem vysokého tlaku a teploty, kdy mazací vlastnosti olejů prudce klesají nebo naopak při studených startech.

Není bez zajímavosti, že experti z řad olejářů doporučují měnit olej v mnohem kratších intervalech, než jsou ty doporučené. Důvodem je degradace oleje a ztráta jeho původních vlastností. Proto je vhodné používat aditiva s povrchovým účinkem, která nám mohou pomoc zejména v extrémních situacích, ale nejen při nich.

Jsou to především detergenty, které zamezují usazování nečistot na površích, mazivo tak lépe přilne k mazaným plochám. Pokud dochází k usazování nečistot, vzniká mechanické poškození a netěsnosti.

Některá aditiva jsou schopna zlepšit ochranu proti opotřebení součástí, které se o sebe třou za vysokého tlaku. Taková aditiva vytvoří na povrchu kovů odolné vrstvy a snižují nebo dokonce zamezují tření kovu o kov.

Ochrana proti korozi je také velmi důležitá. Agresivní sloučeniny vznikající při hoření paliva v motoru vyvolávají oxidaci povrchů kovů.

BEP Metal Protect plní právě tyto důležité ochranné funkce.

PÍŠETE, ŽE BEP METAL PROTECT JE KONDICIONÉR KOVŮ, NENÍ TEDY ADITIVEM DO OLEJE?

BEP Metal Protect není pouze aditivum, protože ho lze použít pro zlepšení vlastností kovů i bez použití oleje.

Termín kondicionér se běžně používá u prostředků nebo přísad pro zlepšení definovaného stavu. BEP Metal Protect působí pro zlepšení vlastností kovů (snižuje tření, chrání proti opotřebení a korozi).

Není nezbytně nutné aby byl přidáván pouze do oleje. Je možné ho použít i tam, kde dochází ke tření kovů bez olejové lázně (panty, zbraně apod.) nebo pouze pro ochranu kovových součástí proti korozi při delším skladování.

Nejčastější použití je však pro ochranu kovů, kde dochází ke styku kov na kov. Typickým příkladem jsou motory všech typů a jejich součásti. V tomto případě je BEP Metal Protect přidáván do oleje a díky oleji je dopraven na místa, kde má působit. V našem případě se nejedná o čistě olejové aditivum, nýbrž o látky vylepšující povrch kovů. Můžete ho však klidně nazývat olejové aditivum. BEP Metal Protect nemění vlastnost oleje, ale ve spolupráci s ním chrání kovové materiály. Výsledný efekt je synergický.

NA TRHU JE CELÁ ŘADA ADITIV, KTERÉ TVRDÍ TO SAMÉ? V ČEM SE LIŠÍ VÁŠ PRODUKT?

BEP Metal Protect je roztok plně syntetických derivátů uhlovodíků a díky svojí polaritě proniká pomocí molekulární vazby přímo do ošetřovaného kovu.

BEP Metal Protect patří do 3.generace produktů snižující tření. Proniká přímo do ošetřovaného kovu díky svojí polaritě. Jedná se o roztok syntetických derivátů uhlovodíků. Neobsahuje žádné pevné části kovů nebo jiných materiálů, které by svojí velikostí neumožnily proniknout až do ošetřovaného kovu.

 

Odborníci na maziva řeší snížení tření již mnoho let. Postupně byly na trh uváděny produkty, které se co nejlépe snažily řešit problematiku tzv. smíšeného tření.

Všichni se snažili nalézt metodu jak dosáhnout hydrodynamického mazání, po jeho dosažení by pak kovové části klouzaly po ideálním mazacím filmu a výsledné tření by bylo minimální.Jsou neustále vyvíjena nová a dokonalejší maziva.

 

Jednou z cest, kterou lze v tomto procesu využít je ochrana třecích ploch nanesením jiné látky s nízkým koeficientem tření. Již dříve byly známy látky s vysokou kluzností a tepelnou odolností. Ty pak byly využity pro snížení tření a opotřebení kovových povrchů.

 

Ne všechna vyvinutá aditiva však byla potvrzena jako účinná, některá z nich neměla účinnost téměř žádnou. Zřejmě proto, někteří odborníci tvrdí, že je zbytečné do oleje přidávat další aditiva. Dlouho se zkoušely materiály s nízkým koeficientem tření např.: grafit, MoS2, PTFE, měď, speciální keramika a další. Jednalo se o druhou generaci aditiv pro snížení tření.

 

Společným jmenovatelem problémů při aplikaci některých těchto materiálů do prostředí smíšeného tření byla schopnost zajistit jejich nanesení na kov, který měly chránit. Druhým kritickým bodem byla krátká doba funkčnosti. Za třetí se objevily problémy u nových motorů, kdy nanesená vrstva zmenšovala prostor pro pohyb dvou kovových prvků. Tyto trable byly vesměs způsobeny tím, že velikost nanášených částic různých komponentů neumožňovala vniknutí do povrchu kovů, které měly být chráněny.

 

Ještě lepších výsledků dosáhnete při současném používání našeho aditiva do paliva

Bep Fuel additive

Zjistit více

Úspěch v testu Českých drah

Úspěch v testu Českých drah

Na základě představení účinků BEP vedoucím pracovníkům ČD, byla uzavřena dohoda o provedení zkoušek na vybrané lokomotivě s cílem ověřit deklarované účinky BEP…

číst více
Emise splníte hravě

Emise splníte hravě

Výsledky ze stanic měření emisí potvrzují, že i starší naftová vozidla mohou splnit emisní limity bez problémů. Například u vozu VW Passat z roku 2001 s dieselovým motorem, bylo dosaženo snížení kouřivosti o 68,9%…

číst více

Prodejci Bep Metal Protect

Kde koupit

Typy balení

Standard pack

250 ml lahvička v krabičce

Balení pro pravidelné uživatele z řad drobných motorist a do domácnosti.

Test pack

Kanystr 1l

Balení vhodné pro majitele nákladních vozů, stavebních strojů, nebo vice kusů techniky.

Multipack

Kanystr 4l

Balení vhodné pro autoservisy, autodopravce a stavební firmy.

Staňte se prodejcem prémiových produktů BEP

Napište námChci vědět víc

Situs Slot Online Situs Slot Server Thailand Situs Slot Server Thailand Slot Kamboja Slot88 Slot Online Terpercaya Situs Slot Gacor Slot Pulsa https://promoslot.azurefd.net/ucokbet-agen-slot-online-resmi-paling-gacor/ Sbobet88