Ford Focus

Ford Focus

V rámci testování účinků tablet BEP se zkoumaly tyto vlivy tablet: Snížení emisí výfukových plynů (snížení jedovatých látek, které negativně působí na lidské zdraví). Snížení spotřeby pohonných hmot. Tepelně izolační vlastnosti (zvýšený výkon, pružnost motoru, měřený...