BEP Metal Protect

Molekulární kondicionér kovů
Hi-Tech molekulární kondicionér kovů do olejů, mazacích tuků a hydraulických kapalin.
Snižuje tření, na nejnižší možnou úroveň, chrání před opotřebením a korozí.

FAQ

BEP Fuel Additive

Aditivum do paliva
Pro všechny typy spalovacích motorů ve formě tablet.
Prodlužuje spolehlivost motoru a zásadně snižuje množství emisí.
Navíc se vám díky zlepšení dynamiky motoru a snížení spotřeby i samo zaplatí.

FAQ

BEP Fuel Additive

PROČ POUŽÍVAT PRÁVĚ ADITIVUM BEP?

Když chcete, aby vám auto dlouho a dobře sloužilo, bez kvalitního paliva to jednoduše nejde.

Protože BEP Fuel Additive zlepšuje vlastnosti benzinu, nafty i LPG, máte jednoduše jistotu, že používáte palivo, které vašemu motoru prospívá, čistí ho, zlepšuje dynamiku chodu, snižuje spotřebu a čistí i výfukový systém a fitr pevných částic. Vaše auto tak bude spolehlivější a vydrží vám déle a díky výraznému snížení produkce emisí bude i mnohem ekologičtější. Navíc, díky snížení spotřeby a levnější údržbě se vám Bep Fuel Additive i samo zaplatí.

Jedinečnost aditiva Bep Fuel Additive potvrzuje i to, že aby bylo dosaženo podobných účinků, které BEP nabízí, museli byste použít alespoň 5 současně dostupných konkurenčních produktů na trhu. Ani tak byste však nedosáhli srovnatelných výsledků, které vám technologie BEP nabízí. Rozhodně by však aplikace nebyla tak jednoduchá.

PRO KOHO JE ADITIVUM BEP URČENO?

Aditivum BEP Fuel Additive je určeno pro všechny motoristy, profesionály i firmy kteří:

 1. Chtějí, aby jim jejich auta, nákladní vozy, pracovní stroje, ale i zahradní technika a jakékoli další stroje fungovali spolehlivě a do nejdéle.
 2. Chtějí mít čistý výfukový systém včetně firltu pevných částic,
 3. Chtějí trvale splňovat emisní limity, bez problémů splnit kontrolní měření a být také šetrní k životnímu prostředí.
 4. Chtějí snížit spotřebu paliva až o 15 %.
 5. Chtějí zlepšit dynamiku chodu motoru a hledají bezpečnou cestu jak navýšit výkon bez použití chip-tuningu.
 6. Chtějí jezdit se svým vozem více na výlety a méně do servisu.
PRO JAKÉ TYPY MOTORŮ JE MOŽNÉ POUŽÍT ADITIVUM BEP?

Aditivum BEP Fuel Additie je vhodné pro všechny typy spalovacích motorů.

Aditivum BEP Fuel Additie můžete použít do nafty, benzínu nebo LPG, včetně povinně přimíchávaných složek. Dokonce je možné BEP použít i do tzv. čistých metylesterů (B100, FAME) nebo ethanol. Pro znalce aditiv na bázi minerálních olejů (to jsou téměř všechna běžně dostupná aditiva na trhu) je to téměř nepředstavitelné.

Vysvětlení je jednoduché. BEP neobsahuje žádný minerální olej ani látky, které musí být kompatibilní s daným druhem paliva. BEP neovlivňuje molekulární strukturu paliva jako ostatní aditiva, ale působí až při procesu hoření paliva, který kladně ovlivňuje. Proto může efektivně působit v různých typech tekutých paliv.

Použití BEP se neomezuje jen na osobní automobily, ale úspěšně ho můžete použít také u těžké lesní techniky, nákladních automobilů, autobusů, kamionů, menších soukromých či komerčních lodí a pro domácí pracovní či profesionální techniku včetně dieselelektrických generátorů. Zkrátka všude, kde je použitý spalovací motor na tekutá uhlovodíková paliva.

JAK ADITIVUM BEP FUNGUJE?

Bep Fuel Additive zajišťuje dokonalé prohoření a využití paliva, čímž je dosaženo všech deklarovaných pozitivních účnků.

Tablety vhozené do nádrže vozidla se v palivu dokonale rozpustí během několika minut. U takto obohaceného paliva pak dochází ve spalovacích komorách válců k dokonalému prohoření a využití paliva. Veškeré palivo prohoří v rámci expanzního cyklu ve spalovacích komorách.

To přináší snížení emisí, dohoření uhlíkatých zbytků a usazenin v motoru a je ho vyčištění, zvýšení výkonu, vyčištění výfukové soustavy a v neposlední řadě snížení spotřeby. Bep Fuel Additive snižuje kouřivost u dieselů a u benzinových motorů snižuje CO (oxid uhelnatý), HC (uhlovodíky) minimálně o 30% vůči poslednímu měření.  Motor získává plynulejší chod, je výrazně pružnější a reaguje svižněji na plynový pedál. Zlepšuje vlastnosti motoru ve všech směrech.

Jedinečných účinků BEP Fuel  Additive je dosaženo díky unikátní chráněné receptuře, jejíž hlavní složkou je speciálně upravený Ferrocene a mnoho dalších látek podporujících a vylepšujících jeho funkci.

JE VHODNÉ ADITIVUM BEP I PRO STARŠÍ AUTA?

Ano, starším autům pomůže BEP Fuel Additive nejvíce.

Starší motory jsou používány již delší dobu a mají tak více usazenin na vstřikovačích, ventilech a dalších částech motoru a výfukového systému. Aby váš motor měl správný chod, musí být tyto zbytky odstraněny. Aditivum BEP při pravidelném používání pozvolna a šetrně tyto usazeniny odstraní. Tento proces obvykle proběhne po spotřebování alespoň 10 palivových nádrží po sobě u osobních vozidel. Pro motory s větším objemem spalovacího prostoru (např. nákladní vozidla) tento proces může trvat až 20 palivových nádrží. Po této době jsou změny v chodu motoru již velmi znatelné a výkon motoru se již velmi přibližuje původnímu továrnímu nastavení.

SNIŽUJE ADITIVUM BEP EMISE?

Ano, díky zvýšení efektivnosti spalování, způsobené úplným prohořením paliva.

Díky Bep Fuel Additive je produkováno méně nespálených částic. Snížení emisí až o 90 % je dosaženo po kontinuálním použití v 10 nádržích. Dochází ke snížení kouřivosti u dieselů a u benzinových motorů se snižuje CO (oxid uhelnatý), HC (uhlovodíky) minimálně o 30% vůči poslednímu měření. Uvedené snížení hodnot měřených emisí je zdokumentováno protokoly uživatelů ze stanic měření emisí. Protože jsme si v tomto ohledu jisti naší kvalitou, garantujeme snížení emisí minimálně o 30% formou vrácení peněz.

JAK ČASTO A JAK ADITIVUM BEP POUŽÍVAT?

Nejlépe při každém tankování.

Před tankováním vhoďte potřebný počet tablet (1 tableta na 40 l paliva) do palivové nádrže. Vsuňte tankovací pistoli a natankujte palivo.

Nejprve vhoďte vždy tabletu, pak natankujte. Opačný postup není možný!

JAKÉ JE IDEÁLNÍ DÁVKOVÁNÍ ADITIVA BEP?

Standardní dávkování je jedna tableta aditiva BEP na 40 litrů paliva.

Dávkování pro dlouhodobé používání aditiva BEP Fuel Additive je 1:40. Prvních několik nádrží však, můžete použít dvojnásobné množství. Urychlíte tím čištění motoru a výfukového systému. Chcete-li svému motoru přilepšit, zvláště dieselovému, můžete používat poměr 1:30.

Další zvyšování poměru už nemá význam. Vyšší poměry aplikace motor nepoškodí, ale účinky se již nezlepšují.

JAK POZNÁM, ŽE ADITIVUM BEP FUNGUJE?
 1. Jasným důkazem, že tablety Bep Fuel Additive skutečně fungují je změření emisí před použitím BEP a po jejich použití. Garantujeme vám vrácení peněz, pokud nedojde ke snížení emisí minimálně o 30% po použití v deseti nádržích v osobních automobilech. Zpravidla však BEP snižuje emise mnohem více.
 2. Dalším důkazem jsou dokonale čisté zapalovací svíčky pokryté jemnou oranžovou ochrannou vrstvou.
 3. U vstřikovacích trysek se používáním tablet BEP čistí výstupní části trysky a na uzavíracích sedlech trysek se neshromažďují mechanické mikročástice ve formě karbonových úsad.
 4. Dosáhnete snížení spotřeby paliva až o 15%. Pro přesné měření doporučujeme porovnávat srovnatelnou trasu při porovnatelném provozu. Také zohledněte to, že vaše auto budeživější, což vás může motivovat k ostřejší jízdě. Doporučujeme příliš se nespoléhat na palubní počítač. Radši si výpočet udělejte sami.
 5. Při pravidelném používání aditiva BEP dochází k nárůstu pružnosti motoru, společně s hladším a tišším chodem motoru. Již po třetí tabletě pocítíte znatelné rozdíly v chování motoru. Čím déle tablety BEP používáte, tím zřetelnější jsou výsledky a nárůst výkonu je větší až do úplného vyčištění motorových částí.
 6. Ti co chtějí vidět na vlastní oči vidět čistící účinky BEP v motoru, tak si mohou pořídit fotografie pomocí endoskopu před užíváním tablet a po jejich použití. Výsledek je zcela průkazný. Takové snímky najdete i v našich referencích.
MŮŽE ADITIVUM BEP NEGATIVNĚ OVLIVNIT FUNKCI FILTRU PEVNÝCH ČÁSTIC A JEHO REGENERACI?

Nemůže, BEP Fuel Additive naopak filtr pevných částic čistí.

Použití aditiva BEP, snižuje množství pevných částic (sazí) vznikající při spalování paliva a daleko méně se tak zatěžuje filtr pevných částic. Navíc dochází k čištění filtru pevných částic bez nutnosti zvyšovat teplotu spalin, jak tomu je při běžném režimu regenerace.
Proces čistění karbonových úsad je pozvolný a proto nijak negativně neovlivňuje samotný filtr pevných částic ani jeho regeneraci. Naopak výrazně pomáhá udržovat filtr pevných částic čistý i při jízdách na kratší trasy, kdy se filtr nemůže regenerovat. Naše aditivum dokonce doporučujeme použít v případech výraznějšího zanesení filtru pevných částic, kdy výrazně pomáhá při jeho čištění a udržení ve skvělé kondici.

JE MOŽNÉ, ABY ADITIVUM BEP POŠKODILO MOTOR?

Vzhledem k tomu jak BEP Fuel Additive působí, to není možné.
Několik let jsme se věnovali podrobným zkouškám a testům, které účinky BEP Fuel Additive a jeho bezpečnost jednoznačně potvrzují.
U nezávislých certifikovaných laboratoří (SGS, VÚRUP) jsme nechali ověřit, zda po použití BEP palivo splňuje požadavky platných norem na jednotlivé druhy paliv, což je základní podmínka pro to, aby nedošlo k poškození motoru.
Další nezávislé zkoušky potvrdili, že dochází k pozvolnému a šetrnému čištění vnitřních částí motoru, včetně vstřiků, ventilů, EGR ventilů. Navíc je vyčištěný i celý výfukový systém a i jeho součásti jako katalyzátory a filtry pevných částic.

Toto vše je zdokumentováno v jednotlivých zprávách z testů. Je-li motor i výfukový systém prokazatelně čistý a nevznikají jakékoli úsady, není žádný důvod k poškození motoru.

Při zkouškách prováděných na lokomotivách jsme se společnosti České dráhy a.s. zavázali k úhradě případně vzniklého poškození motoru lokomotivy i poplatkům za ztráty vzniklé odstavením lokomotivy. Nic takového se během skoro půl roku trvajících zkoušek nestalo. Uživatelé BEP Fuel Additive za celou dobu jeho používání (někteří za více jak čtyři roky) nezaznamenali žádné poškození motoru nebo výfukového systému.

Co však aditivum BEP neumí, je zabránit vadám materiálu vzniklým při jejich výrobě.

EXISTUJE GARANCE PRO PŘÍPAD POŠKOZENÍ MOTORU POUŽÍTÍM ADITIVA BEP?

Ano, plně garantujeme, že použití BEP nemůže poškodit motor.

Za celou dobu používání našich tablet technologie BEP nedošlo k žádnému poškození motorů.

Jsme si natolik jisti, že jsme se například zavázali k úhradě nejen škod na motoru, ale i k úhradě výpadku nasazení lokomotivy na pravidelný turnus ve smlouvě o ověření účinků na lokomotivě Českým drahám.
Proto můžeme každému zákazníkovi garantovat, že Bep Fuel Additive nemůže v žádném případě poškodit jeho motor při dodržení návodu na používání.

MŮŽE ODSTRANĚNÍ KARBONOVÝCH USAZENIN POUŽITÍM ADITIVA BEP ZPŮSOBIT PROBLÉMY JAKO TŘEBA ÚNIK OLEJE?

Tento problém nemůže nastat.

Při odpovědi na tuto otázku je nutné si nejprve uvědomit, kde může docházet k úniku motorového oleje a kde působí BEP. Aditivum BEP Fuel Additive působí především ve spalovacích prostorách skupin válců. Odstraňování karbonových úsad proto probíhá především na ventilech a ve spalovací komoře. V kanálech rozvodu oleje se projeví účinky BEP tím, že v oleji je podstatně nižší obsah nespálených uhlovodíků po oplachu válců. To má ale velmi příznivý účinek na prodloužení plné funkčnosti oleje, ale i jeho rozvodů.

ZLEPŠUJE ADITIVUM BEP STARTOVÁNÍ MOTORU V CHLADNÝCH PODMÍNKÁCH?

Ano, zlepší.

Ujistěte se však, především u dieselu, že tankujete pouze kvalitní palivo, které je určeno pro nižší teploty. Aditivum BEP neupravuje palivo pro tyto podmínky.

Nenašli jste odpověď na vaší otázku?

Napište nám!

BEP Metal Protect

JE DŮVOD DODATEČNĚ ADITIVOVAT OLEJE? VÝROBCI TVRDÍ, ŽE JEJICH OLEJE JSOU PLNĚ ADITIVOVANÉ A NENÍ POTŘEBNÉ DALŠÍ ADITIVA PŘIDÁVAT?

Ano, protože výrobci olejů mají pravdu jen částečně.
Při standardním zatížení motoru současné oleje plní svoji funkci. Je potřebné však vědět, že i za běžných podmínek dochází k extrémním požadavkům na mazání, kdy i ta nejlepší maziva mohou selhat a dochází k vysokému nárůstu opotřebení.

K tomuto procesu obvykle dochází vlivem vysokého tlaku a teploty, kdy mazací vlastnosti olejů prudce klesají nebo naopak při studených startech.

Není bez zajímavosti, že experti z řad olejářů doporučují měnit olej v mnohem kratších intervalech, než jsou ty doporučené. Důvodem je degradace oleje a ztráta jeho původních vlastností. Proto je vhodné používat aditiva s povrchovým účinkem, která nám mohou pomoc zejména v extrémních situacích, ale nejen při nich.

Jsou to především detergenty, které zamezují usazování nečistot na površích, mazivo tak lépe přilne k mazaným plochám. Pokud dochází k usazování nečistot, vzniká mechanické poškození a netěsnosti.

Některá aditiva jsou schopna zlepšit ochranu proti opotřebení součástí, které se o sebe třou za vysokého tlaku. Taková aditiva vytvoří na povrchu kovů odolné vrstvy a snižují nebo dokonce zamezují tření kovu o kov.

Ochrana proti korozi je také velmi důležitá. Agresivní sloučeniny vznikající při hoření paliva v motoru vyvolávají oxidaci povrchů kovů.

BEP Metal Protect plní právě tyto důležité ochranné funkce.

PÍŠETE, ŽE BEP METAL PROTECT JE KONDICIONÉR KOVŮ, NENÍ TEDY ADITIVEM DO OLEJE?

BEP Metal Protect není pouze aditivum, protože ho lze použít pro zlepšení vlastností kovů i bez použití oleje.

Termín kondicionér se běžně používá u prostředků nebo přísad pro zlepšení definovaného stavu. BEP Metal Protect působí pro zlepšení vlastností kovů (snižuje tření, chrání proti opotřebení a korozi).

Není nezbytně nutné aby byl přidáván pouze do oleje. Je možné ho použít i tam, kde dochází ke tření kovů bez olejové lázně (panty, zbraně apod.) nebo pouze pro ochranu kovových součástí proti korozi při delším skladování.

Nejčastější použití je však pro ochranu kovů, kde dochází ke styku kov na kov. Typickým příkladem jsou motory všech typů a jejich součásti. V tomto případě je BEP Metal Protect přidáván do oleje a díky oleji je dopraven na místa, kde má působit. V našem případě se nejedná o čistě olejové aditivum, nýbrž o látky vylepšující povrch kovů. Můžete ho však klidně nazývat olejové aditivum. BEP Metal Protect nemění vlastnost oleje, ale ve spolupráci s ním chrání kovové materiály. Výsledný efekt je synergický.

NA TRHU JE CELÁ ŘADA ADITIV, KTERÉ TVRDÍ TO SAMÉ? V ČEM SE LIŠÍ VÁŠ PRODUKT?

BEP Metal Protect je roztok plně syntetických derivátů uhlovodíků a díky svojí polaritě proniká pomocí molekulární vazby přímo do ošetřovaného kovu.

BEP Metal Protect patří do 3.generace produktů snižující tření. Proniká přímo do ošetřovaného kovu díky svojí polaritě. Jedná se o roztok syntetických derivátů uhlovodíků. Neobsahuje žádné pevné části kovů nebo jiných materiálů, které by svojí velikostí neumožnily proniknout až do ošetřovaného kovu.

 

Odborníci na maziva řeší snížení tření již mnoho let. Postupně byly na trh uváděny produkty, které se co nejlépe snažily řešit problematiku tzv. smíšeného tření.

Všichni se snažili nalézt metodu jak dosáhnout hydrodynamického mazání, po jeho dosažení by pak kovové části klouzaly po ideálním mazacím filmu a výsledné tření by bylo minimální.Jsou neustále vyvíjena nová a dokonalejší maziva.

 

Jednou z cest, kterou lze v tomto procesu využít je ochrana třecích ploch nanesením jiné látky s nízkým koeficientem tření. Již dříve byly známy látky s vysokou kluzností a tepelnou odolností. Ty pak byly využity pro snížení tření a opotřebení kovových povrchů.

 

Ne všechna vyvinutá aditiva však byla potvrzena jako účinná, některá z nich neměla účinnost téměř žádnou. Zřejmě proto, někteří odborníci tvrdí, že je zbytečné do oleje přidávat další aditiva. Dlouho se zkoušely materiály s nízkým koeficientem tření např.: grafit, MoS2, PTFE, měď, speciální keramika a další. Jednalo se o druhou generaci aditiv pro snížení tření.

 

Společným jmenovatelem problémů při aplikaci některých těchto materiálů do prostředí smíšeného tření byla schopnost zajistit jejich nanesení na kov, který měly chránit. Druhým kritickým bodem byla krátká doba funkčnosti. Za třetí se objevily problémy u nových motorů, kdy nanesená vrstva zmenšovala prostor pro pohyb dvou kovových prvků. Tyto trable byly vesměs způsobeny tím, že velikost nanášených částic různých komponentů neumožňovala vniknutí do povrchu kovů, které měly být chráněny.

 

Nenašli jste odpověď na vaší otázku?

Napište nám!