Jedná se o soukromou společnost, která se zabývá opravami železniční techniky, pronájmem kolejových vozidel a drážní dopravou.

Pro potřeby diagnostiky dieselových lokomotiv společnost vyvinula systém měření měrné spotřeby paliva. Tento systém byl použitý pro ověření účinků BEP na spotřebu. Jedná se o systém, který neovlivňují jinak proměnlivé podmínky trasy, zatížení a jiné vnější vlivy běžného provozu. Je tedy ideálním způsobem jak relevantně prokázat účinky BEP na spotřebu paliva na rozdíl od běžného provozu vozidel.

Měřená lokomotiva

Zkoušky byly provedeny na lokomotivě řady 740 s číselným označením 740 899-0, která je provozována společností LOKOTRANS SERVIS s.r.o. a je v jejím vlastnictví. Jedná se o čtyřnápravovou motorovou lokomotivu s elektrickým přenosem výkonu. Hnací agregát je vznětový motor K 6 S 230 DR. Jedná se o stojatý řadový přeplňovaný šestiválec s rozvodem OHV a přímým vstřikem paliva, chlazený vodou.

Měřicí zařízení

Pro realizaci zkoušek byl použit měřicí systém vyvinutý společností LOKOTRANS SERVIS s.r.o. Tento systém spočívá v měření spotřeby paliva s přesností na gramy, vztažené ke generovanému výkonu pro trakční dynamo měřené v kWh. Výsledná získaná hodnota je měrná spotřeba paliva v gramech na jednu kWh. V případě nastavení na jízdní stupeň 0 (neutrál) je měřenou veličinou spotřeba paliva v gramech za jednu hodinu. Během měření byla lokomotiva odstavená a generovaný výkon byl odváděn do připojeného odporníku.

Průběh měření

  1. Bylo provedeno měření měrné spotřeby, při kterém byla použita motorová nafta bez aplikace BEP při rychlostních stupních 0, 4 a 6.
  2. Lokomotiva byla nasazena do běžného provozu a po celou dobu byl aplikován BEP.
  3. Bylo provedeno měření měrné spotřeby, při kterém byla použita motorová nafta s aplikací BEP při rychlostních stupních 0, 4 a 6.

Vyhodnocení měření

Vyhodnocení zkoušek palivového kondicionéru

Jízdní stupeň 0 4 6
1.etapa bez BEP
Spotřeba [g/h, g/kWh]
7920 266 234
3.etapa s BEP
Spotřeba [g/h, g/kWh]
6240 227 212
Rozdíl mezi 1. a 3.etapou
v měřených hodnotách
-1680 -39 -22
Rozdíl mezi 1. a 3.etapou v %
(úspora vůči původní spotřebě)
-21,21 % -14,66 % -9,40 %
Rozdíl mezi 3. a 1.etapou v %
(nárůst spotřeby bez BEP)
26,92 % 17,18 % 10,38 %