Společnost je členem Sdružení českých zkušeben a laboratoří s číslem 072. Je oprávněná provádět rozbory motorové nafty a automobilového benzínu. Tuto činnost mimo jiné vykonává i pro Českou obchodní inspekci.

Zkoumány byly vzorky motorové nafty bez aplikace BEP a s aplikací BEP. Bylo konstatováno splnění požadavků harmonizované normy EN 590 po aplikaci výrobku BEP.

Použití motorové nafty po aplikaci BEP je bezpečné a nemůže poškodit motor.