Unikátní vlastnosti a účinky produktů BEP jsou ověřené!

Vzhledem k tomu, že podle zákona nepodléhají aditiva certifikaci, výrobci se zpravidla zkouškami účinků nezabývají. My jsme se rozhodli, že provedeme zkoušky účinků v nezávislých inspekčních laboratořích, různými zátěžovými testy i v provozu samotných uživatelů.

Měření emisí

Všechna měření po použití BEP Fuel Additive potvrdila výrazné snížení množství emisí

U všech testovaných vozidel byly porovnávány výsledky z oficiálních protokolů ze Stanice měření emisí. Měření byla prováděna u různých vozidel vždy před a po použití aditiva BEP Fuel Additive.

Testy snížení spotřeby

Dlouhodobé provozní testy potvrdili snížení spotřeby při použití aditiva BEP

Dlouhodobě jsme sledovali různé typy vozů a strojů, které byly provozovány v pravidelném a srovnatelném režimu. Jejich provozní vlastnosti jsme měřili a srovnávali před a po aplikaci aditiva BEP. U osobních aut, dodávek, nákladních vozů, stavebních strojů i autobusů se potvrdilo snížení spotřeby.

Zkoušky u nezávislých institucí

Nezávislé zkoušky potvrzují deklarované účinky aditiva BEP.

Ověření účinků aditiva BEP bylo provedeno nezávislými společnostmi s použitím nejpřesnějších způsobů měření. Pro tyto účely byly vytvořeny srovnatelné podmínky při měření během zkoušek s nejvyšší možnou eliminací vnějších vlivů. Naměřené hodnoty při použití aditiva BEP jednoznačně potvrzují deklarované účinky.

Provozní zkoušky

Účinky aditiva BEP jsou potvrzeny i provozními zkouškami u našich uživatelů.

Deklarované komplexní účinky aditiva BEP jsou někdy těžko uvěřitelné. Proto jsme realizovali provozní zkoušky u společností provozujících větší množství různé techniky. Dlouhodobě jsme sledovali osobní a nákladní vozidla, stavební stroje a autobusy, které byly provozovány v pravidelném a srovnatelném režimu. Jejich provozní vlastnosti jsme měřili a srovnávali před a po aplikaci aditiva BEP.

Ověření bezpečnosti použití

Paliva s aplikací BEP jsou bezpečná pro všechny motory.

Všechny provedené rozbory paliv po aplikaci aditiva BEP prokázaly shodu s harmonizovanými normami. Ověření bezpečnosti použití aditiva BEP v palivu bylo provedeno akreditovanými inspekčními orgány.

Prověřeno v motorsportu

Vlastnosti produktů BEP jsou ověřeny i v náročných podmínkách Rallye Dakar a Africa Eco Race.

To jsou závody, jejichž účastníci vyzkoušeli a potvrdili účinky aditiv Bep. Tomáš Tomeček v kategorii nákladních vozů a David Pabiška v kategorii motocyklů naše aditivum běžně používají v těch nejtěžších možných podmínkách.