Reference

Vítáme vás v sekci Reference, kde Vám předkládáme výsledky zkoušek našeho aditiva BEP a jeho unikátních vlastností. Vzhledem k tomu, že podle zákona nepodléhají aditiva certifikaci, výrobci se zpravidla zkouškami účinků nezabývají. My jsme se rozhodli, že zkoušky účinků provedeme nezávislými subjekty. Všechny účinky, které uvádíme, jsou ověřené.

Aditivum BEP ECO prošlo v první fázi  testy na celkovou bezpečnost použití ve spalovacích motorech. Teprve poté, jsme přistoupili k testování účinků BEP v nejrůznějších zátěžových prostředích. Naleznete zde tedy široký výběr testované techniky: osobních a nákladních vozidel, stavebních strojů, autobusů i lokomotiv. Zároveň se zde také nacházejí zkušenosti českých jezdců z nejnáročnějších rally na Africa Eco Race a Dakaru v kategorii kamionů a motorek, kteří již naše aditivum běžně používají v těch nejtěžších možných podmínkách.

1

Ověření bezpečnosti použití BEP

Ověření bezpečnosti použití aditiva BEP v palivu akreditovanými inspekčními orgány. Všechny provedené rozbory paliv po aplikaci aditiva BEP prokázaly shodu s harmonizovanými normami. Paliva s aplikací BEP jsou bezpečná pro motory.

2

Zkoušky účinků BEP nezávislými institucemi

Ověření účinků aditiva BEP nezávislými společnostmi s použitím nejpřesnějších způsobů měření. Pro tyto účely byly vytvořeny srovnatelné podmínky při měření během zkoušek s nejvyšší možnou eliminací vnějších vlivů. Tato opatření umožňují relevantně porovnat měřené hodnoty bez aplikace BEP a po jeho aplikaci. Naměřené hodnoty potvrzují deklarované účinky aditiva BEP.

3

Zkoušky účinků BEP v provozu uživatelů

Deklarované komplexní účinky aditiva BEP jsou pro společnosti provozující větší množství techniky někdy těžko uvěřitelné. Proto jsme ve spolupráci s některými z nich realizovali provozní zkoušky. V té době jsme ještě neměli k dispozici přesná měření pro ověření účinků od nezávislých institucí. U provozních zkoušek, které probíhaly v ekonomickém provozu, se nepodařilo vždy dodržet podmínky srovnatelného provozu techniky. I přesto tyto zkoušky prokázaly deklarované účinky BEP. Velmi zajímavých výsledků bylo dosaženo při dlouhodobějším pečlivém sledování provozu vozidel u jednotlivců.

4

Motorsport