SGS Czech Republic

Člen nadnárodní společnosti SGS Group. Akreditovaný inspekční orgán typu A. Cílem provedených zkoušek bylo posouzení shody motorové nafty po aplikaci výrobku BEP s harmonizovanou normou EN 590. Ve všech sledovaných parametrech byla shoda prokázaná. Použití motorové...

Nezávislá tribotechnická laboratoř

Společnost je členem Sdružení českých zkušeben a laboratoří s číslem 072. Je oprávněná provádět rozbory motorové nafty a automobilového benzínu. Tuto činnost mimo jiné vykonává i pro Českou obchodní inspekci. Zkoumány byly vzorky motorové nafty bez aplikace BEP a s...

VÚRUP, a.s.

Společnost je akreditovaným inspekčním orgánem typu C. Cílem provedených zkoušek bylo posouzení shody motorové nafty a automobilového benzínu po aplikaci výrobku BEP s harmonizovanými normami EN 590 a EN 228 pro obě paliva. Ve všech sledovaných parametrech byla shoda...