Dekra

Pověřená zkušebna Ministerstva dopravy ČR, typová zkušebna vozidel. Člen nadnárodní společnosti DEKRA International GmbH. Společnost DEKRA provedla zkoušky výrobku BEP na dvou vozidlech s benzínovými motory, Citroen C3 a Fabia 1.4. Zkoušky probíhaly od října 2014 do...

České dráhy

Národního dopravce není jistě potřebné blíže představovat. Na základě představení účinků BEP vedoucím pracovníkům ČD, byla uzavřena dohoda o provedení zkoušek na vybrané lokomotivě s cílem ověřit deklarované účinky BEP. Provedená měření a zjišťování plně prokázala...

Strojírenský zkušební ústav

Je respektovanou evropskou zkušební, inspekční a certifikační organizací s širokou mezinárodní působností. Své služby nabízí v oblastech posuzování shody, uvádění výrobků na trh, odborného dohledu, zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení. Služby této společnosti...

LOKOTRANS SERVIS s.r.o.

Jedná se o soukromou společnost, která se zabývá opravami železniční techniky, pronájmem kolejových vozidel a drážní dopravou. Pro potřeby diagnostiky dieselových lokomotiv společnost vyvinula systém měření měrné spotřeby paliva. Tento systém byl použitý pro ověření...