Národního dopravce není jistě potřebné blíže představovat.

Na základě představení účinků BEP vedoucím pracovníkům ČD, byla uzavřena dohoda o provedení zkoušek na vybrané lokomotivě s cílem ověřit deklarované účinky BEP.

Provedená měření a zjišťování plně prokázala deklarované účinky BEP – vyčištění vnitřních částí motoru, snížení emisí, snížení spotřeby.

Měřená lokomotiva

Zkoušky byly provedeny na vybrané lokomotivě řady 714 s číselným označením 714 210-2, která je provozovaná společností České dráhy a.s. a je v jejím vlastnictví. Jedná se o čtyřnápravovou dvoumotorovou lokomotivu s elektrickým přenosem výkonu. Lokomotiva je osazena dvěma motory LIAZ M 1.2 C M640D, jedná se o vznětové stojaté čtyřdobé šestiválce s přímým vstřikem paliva a přeplňováním s výkonem každého z nich 300 kW a zdvihovým objemem necelých 12 litrů. Lokomotiva měla při zahájení zkoušek najeto 739 044 km.

Sledované účinky BEP

Během zkoušek byly sledovány následující účinky:

  • vyčištění vnitřních částí motoru od karbonových usazenin
  • snížení emisí se zaměřením na prachovité částice
  • snížení spotřeby paliva

Použité metody měření

Vyčištění vnitřních částí motoru bylo provedeno prohlídkou s pomocí endoskopu.

Měření snížení emisí provedl Strojírenský zkušební ústav s.p., zkušebna tepelných a ekologický zařízení. pro měření bylo použito přenosné zařízení. Podrobnosti ve zvláštní zprávě SZÚ.

Měření snížení spotřeby provedl LOKOTRANS SERVIS s.r.o. metodou měření měrné spotřeby při stanovených rychlostních stupních.

Průběh měření

  1. Před aplikací BEP bylo na lokomotivě provedeno měření měrné spotřeby a měření emisí pro rychlostní stupně 0, 3, 5, 7. Dále byla provedena kontrola vnitřních částí motoru endoskopem. Tato měření byla provedena 16.10.2015.
  2. Lokomotiva byla nasazena do běžného provozu u PP Znojmo. Během vyzbrojování lokomotivy palivem byl vždy aplikován BEP. Tento provoz probíhal od 16.10.2015 do 7.4.2016. Spotřebováno bylo 24 602 litrů paliva a ujeto 23328 km. Během tohoto období byla provedena kontrola vnitřních prostor motoru endoskopem pracovníkem společnosti OLYMPUS dne 29.1.2016 v rámci pravidelné prohlídky vybrané lokomotivy.
  3. Dne 7.4.2016 byla provedena stejná měření jako při zahájení zkoušek.

Vyhodnocení zkoušek

Vyčištění vnitřních částí motoru

Pořízené snímky endoskopem prokázali účinek čištění vnitřních části motoru, včetně ventilů i vstřikovačů při aplikaci BEP. Tento efekt se projevil i úplné absenci ztráty kompresních tlaků během zkoušek trvajících více jak 5 měsíců, které jsou u tohoto typu lokomotivy poměrně časté. Potvrdil se přínos BEP ve zvýšené spolehlivosti motorů.

Snížení emisí

Podrobná zpráva o měření emisí je uvedena ve zvláštní složce. Zde uvádíme výsledky provedených měření.

Zajímavé je porovnání s emisní normou STAGE IIIA, platnou od roku 2008. Poslední normou, kdy ještě nemusely být použité motory s filtrem pevných částic, EGR ventily a oxidačním katalyzátorem. Připomínám, že vybraná lokomotiva byla vyrobena v roce 1996, kdy ještě žádné emisní normy nebyly aplikovány.

Emise při použití BEP zařadili zkoušenou lokomotivy do jedné z nejvyšších emisních tříd.

Plně se prokázal účinek BEP na snižování měřených emisí.

Srovnání průměrných naměřených hodnot

Bez BEP S BEP Rozdíl Rozdíl
mg/kWh mg/kWh mg/kWh %
Pr. Prach.část. 311 146 -165 -53,05 %
Pr. CO 1386 1099,75 -286,25 -20,65 %
Pr. NOx 4527,75 4636 108,25 2,39 %

 

Emise s BEP vůči STAGE IIIA

Stage IIIa Měřeno s BEP Rozdíl Rozdíl k normě
mg/kWh mg/kWh mg/kWh %
Pr. Prach.část. 200 146 -54 -27,00 %
Pr. CO 3500 1099 -2401 -68,60 %
Pr. NOx 6500 4636 -1864 -28,68 %

Snížení spotřeby

I v případě měření měrné spotřeby byly účinky aplikace BEP plně prokázány. Průměrné snížení spotřeby dosáhlo 7,4%. Projevila se skutečnost, že použité, dnes již zastaralé motory ve zkoušené lokomotivě, mají vysoké požadavky pro svůj vlastní provoz. Jinak by byly úspory ještě vyšší.

Jízdní stupeň 0 3 5 7
1.etapa bez BEP
Spotřeba [g/h, g/kWh]
1920 291 247 234
3.etapa s BEP
Spotřeba [g/h, g/kWh]
1760 265 226 225
Rozdíl mezi 1. a 3.etapou
v měřených hodnotách
-160 -26 -21 -9
Rozdíl mezi 1. a 3.etapou v %
(úspora vůči původní spotřebě)
-8,33 % -8,93 % -8,50 % -3,85 %
Rozdíl mezi 3. a 1.etapou v %
(nárůst spotřeby bez BEP)
9,09 % 9,81 % 9,29 % 4,00 %