Test na snížení spotřeby byl proveden na autě Volkswagen Passat 2.0 TDI.

VW Passat

V rámci testu bylo zaznamenáno snížení spotřeby o 15,69 % (1,15 litrů/100 km) a dojezd se prodloužil o 18,61 % (102 km).

Měření spotřeby VW Passat
Měření spotřeby VW Passat
Měření spotřeby VW Passat
Jak se měří spotřeba paliva?
Vlivy na měření spotřeby paliva.
Otázka snížení spotřeby je jedním z faktorů, které řidiče a provozovatele vozidel a strojů zajímá. Jak nejpřesněji tento účinek prokázat bylo naším úkolem. Je velmi obtížné vytvořit při zkouškách spotřeby úplně stejné podmínky při jízdě vozidla, aby bylo možné mezi sebou srovnat spotřebu bez použití BEP a s jeho použitím. Zjednodušeně můžeme konstatovat, že spotřeba paliva jako taková, závisí především na tom s čím, kam, jakým způsobem, kudy a za jakých vnějších podmínek jedete. To je téměř nemožné zajistit při běžném provozu a to ani tehdy, když si dáte opravdu záležet. Snad jen na závodní dráze se můžete velmi přiblížit podobným podmínkám. Vnější vlivy (teplota, vítr, déšť) nás však rozhodně neposlouchají.
Jak si tedy poradit?
Řidiči se nejčastěji setkávají se spotřebou uváděnou v litrech na 100 km a strojníci v litrech za motohodinu. To je absolutní veličina. Jedná se tedy o měření objemu paliva za uvedenou jednotku bez ohledu na výše uvedené faktory které ji ovlivňují. Vzhledem k tomu, že teplota mění objem paliva, už na začátku nacházíme problém v přesnosti řešení objemu.
Řešením je použití měrné spotřeby.
Měrná spotřeba je relativní veličina. Je to množství paliva spotřebované na vyprodukovanou práci. Zpravidla se uvádí v gramech paliva na kilowatthodinu. Měrná spotřeba se liší při různých otáčkách motoru. Pro prokázání účinků BEP na snížení spotřeby je proto nutné provést měření při několika různých otáčkách.
Jak měřit měrnou spotřebu?
Realizovat takové měření na vozidle je velmi obtížné. Vyžadovalo by to instalaci celé řady měřicích zařízení, sledovat zrychlení, změnu nadmořské výšky atd.

Motor, který je použitý pro výrobu elektrické energie je proto vhodným řešením, kde lze nejsnáze měření měrné spotřeby realizovat.
Realizovali jsme takové měření na dvou různých dieselových lokomotivách s elektrickým přenosem výkonu. U lokomotiv lze měřit na místě, odpadá tak vliv trasy a vnějších podmínek. Lze také nastavit zatížení i otáčky. Elektrické veličiny lze jednoduše odečítat. Po vyvedení palivového okruhu mimo nádrž, je přesně měřena i spotřeba paliva. Jedná se o nejpřesnější měření účinků BEP na spotřebu, jaké je možné provést.