Společnost je akreditovaným inspekčním orgánem typu C. Cílem provedených zkoušek bylo posouzení shody motorové nafty a automobilového benzínu po aplikaci výrobku BEP s harmonizovanými normami EN 590 a EN 228 pro obě paliva. Ve všech sledovaných parametrech byla shoda prokázaná.

Paliva po aplikaci aditiva BEP beze zbytku splňují požadavky harmonizovaných norem a jsou pro motory zcela bezpečné.